Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 60.000,00 € 0,47 € 0,04 %
Administració general 225.691,68 € 1,75 € 0,15 %
Enllumenat públic 21.100,00 € 0,16 € 0,01 %
Ensenyament 8.405.391,28 € 65,18 € 5,46 %
Esport 534.329,06 € 4,14 € 0,35 %
Foment de l'ocupació 1.038.827,24 € 8,06 € 0,67 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 248.378,50 € 1,93 € 0,16 %
Ingressos genèrics 119.026.328,22 € 923,00 € 77,25 %
Medi ambient, jardins i sanejament 514.562,97 € 3,99 € 0,33 %
Participació ciutadana 111.050,00 € 0,86 € 0,07 %
Protecció i promoció social 5.462.094,80 € 42,36 € 3,55 %
Altres 625.929,92 € 4,85 € 0,41 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 12.510.078,54 € 97,01 € 8,12 %
Salubritat Pública 200.566,59 € 1,56 € 0,13 %
Seguretat i protecció civil 2.058.614,69 € 15,96 € 1,34 %
Transport públic 945.735,60 € 7,33 € 0,61 %
Comerç, turisme i empresa 1.175.118,31 € 9,11 € 0,76 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 870.246,55 € 6,75 € 0,56 %
Deute públic 33.645,05 € 0,26 € 0,02 %
Total 154.072.708,86 € 1.194,77 €