Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.149.287,33 € 32,90 € 3,03 %
Administració general 8.294.240,33 € 65,76 € 6,06 %
Enllumenat públic 2.669.400,73 € 21,16 € 1,95 %
Ensenyament 18.357.024,71 € 145,54 € 13,42 %
Esport 4.539.595,45 € 35,99 € 3,32 %
Foment de l'ocupació 3.136.269,02 € 24,87 € 2,29 %
Fons de contingència 589.068,97 € 4,67 € 0,43 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 7.180.957,29 € 56,93 € 5,25 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.077.201,76 € 32,33 € 2,98 %
Participació ciutadana 3.352.220,73 € 26,58 € 2,45 %
Protecció i promoció social 11.869.131,55 € 94,10 € 8,68 %
Altres 943.860,63 € 7,48 € 0,69 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.805.835,53 € 85,67 € 7,90 %
Salubritat Pública 1.035.004,04 € 8,21 € 0,76 %
Seguretat i protecció civil 11.561.582,06 € 91,67 € 8,45 %
Transport públic 3.275.904,60 € 25,97 € 2,39 %
Òrgans de govern 1.857.859,10 € 14,73 € 1,36 %
Aportació Tecnocampus 1.983.062,27 € 15,72 € 1,45 %
Aportació EPE TCM 1.983.062,27 € 15,72 € 1,45 %
Aportació PUMSA 7.482.202,57 € 59,32 € 5,47 %
Atenció als ciutadans 1.157.626,21 € 9,18 € 0,85 %
Comerç, turisme i empresa 1.712.462,55 € 13,58 € 1,25 %
Comunicació 1.483.311,75 € 11,76 € 1,08 %
Cultura 7.242.493,66 € 57,42 € 5,29 %
Deute públic 16.057.303,20 € 127,31 € 11,74 %
Total 134.812.906,04 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica