Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 28 octubre 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

119 %
Ingressos pressupostats 122,36 M€
Ingressos executats 145,87 M€

Execució de despeses

110 %
Despeses pressupostades 122,36 M€
Despeses executades 135,77 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria