Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 45.362.701,94 € 365,54 € 40,01 %
Impostos indirectes 3.002.794,52 € 24,20 € 2,65 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.143.634,58 € 178,44 € 19,53 %
Transferències corrents 38.211.397,40 € 307,91 € 33,70 %
Ingressos patrimonials 4.445.599,40 € 35,82 € 3,92 %
Actius financers 219.025,30 € 1,76 € 0,19 %
Total 113.385.153,14 € 913,67 €

Cerca una partida específica