Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.027.640,76 € 121,09 € 13,74 %
Serveis públics bàsics 32.371.071,40 € 260,85 € 29,60 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.772.861,93 € 86,81 € 9,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 27.345.312,05 € 220,35 € 25,00 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.671.234,49 € 53,76 € 6,10 %
Actuacions de caràcter general 17.188.686,50 € 138,51 € 15,72 %
Total 109.376.807,13 € 881,37 €

Cerca una partida específica