En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

881,37 €
Pressupost per habitant actual: 881,37 €

Pressupost inicial

109,38 M€
Pressupost actual: 109,38 M€

Execució

109% del pressupost actual

Habitants

124.099

Deute

106,6 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.027.641 € 13,74%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.478.327 € 10,49%
Habitatge i urbanisme 3.734.411 € 3,41%
Benestar comunitari 14.081.863 € 12,87%
Medi ambient 3.076.471 € 2,81%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.436.140 € 8,63%
Foment de l'ocupació 1.321.346 € 1,21%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 763.688 € 0,70%
Educació 17.704.583 € 16,19%
Cultura 5.935.531 € 5,43%
Esport 2.941.509 € 2,69%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 969.494 € 0,89%
Transport públic 4.647.324 € 4,25%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.054.416 € 0,96%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.331.886 € 1,22%
Serveis de caràcter general 12.043.939 € 11,01%
Administració financera i tributària 3.812.862 € 3,49%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.

Ingressos
112%
Despesa
109%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.027.641 € 121 € 13,74 %
Serveis públics bàsics 32.371.071 € 261 € 29,60 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.772.862 € 87 € 9,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 27.345.312 € 220 € 25,00 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.671.234 € 54 € 6,10 %
Actuacions de caràcter general 17.188.687 € 139 € 15,72 %
Total 109.376.807 € 881,37 €

Cerca una partida específica