En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 octubre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

881,4 €

Despesa total

109,4 M€

Execució

109% del pressupost

Habitants

124.099

Deute

106,6 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.027.641 € 13.74 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.478.327 € 10.49 %
Habitatge i urbanisme 3.734.411 € 3.41 %
Benestar comunitari 14.081.863 € 12.87 %
Medi ambient 3.076.471 € 2.81 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0.01 %
Serveis socials i promoció social 9.436.140 € 8.63 %
Foment de l'ocupació 1.321.346 € 1.21 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 763.688 € 0.7 %
Educació 17.704.583 € 16.19 %
Cultura 5.935.531 € 5.43 %
Esport 2.941.509 € 2.69 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 969.494 € 0.89 %
Transport públic 4.647.324 € 4.25 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.054.416 € 0.96 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.331.886 € 1.22 %
Serveis de caràcter general 12.043.939 € 11.01 %
Administració financera i tributària 3.812.862 € 3.49 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 octubre 2018.

Ingressos
112%
Despesa
109%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 45.362.702 € 366 € 40,01 %
Impostos indirectes 3.002.795 € 24 € 2,65 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.143.635 € 178 € 19,53 %
Transferències corrents 38.211.397 € 308 € 33,70 %
Ingressos patrimonials 4.445.599 € 36 € 3,92 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,19 %
Total 113.385.153 € 913,67 €

Cerca una partida específica