En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 juny 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

881,37 €
Pressupost per habitant actual: 881,37 €

Pressupost inicial

109,38 M€
Pressupost actual: 109,38 M€

Execució

109% del pressupost actual

Habitants

124.099

Deute

106,6 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.027.640,76 € 13,74%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.478.326,53 € 10,49%
Habitatge i urbanisme 3.734.411,08 € 3,41%
Benestar comunitari 14.081.862,59 € 12,87%
Medi ambient 3.076.471,20 € 2,81%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376,37 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.436.139,95 € 8,63%
Foment de l'ocupació 1.321.345,61 € 1,21%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 763.687,86 € 0,70%
Educació 17.704.583,27 € 16,19%
Cultura 5.935.531,43 € 5,43%
Esport 2.941.509,49 € 2,69%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 969.494,22 € 0,89%
Transport públic 4.647.323,85 € 4,25%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.054.416,42 € 0,96%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.331.886,02 € 1,22%
Serveis de caràcter general 12.043.938,56 € 11,01%
Administració financera i tributària 3.812.861,92 € 3,49%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 juny 2021.

Ingressos
112%
Despesa
109%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.483.513,79 € 374,57 € 42,50 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.791.818,86 € 280,36 € 31,81 %
Despeses financeres 3.844.247,33 € 30,98 € 3,51 %
Transferències corrents 11.802.308,42 € 95,10 € 10,79 %
Inversions reals 950.000,00 € 7,66 € 0,87 %
Actius financers 219.025,30 € 1,76 € 0,20 %
Passius financers 11.285.893,43 € 90,94 € 10,32 %
Total 109.376.807,13 € 881,37 €

Cerca una partida específica