Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 23.706.135 € 188 € 15,19 %
Serveis públics bàsics 41.331.905 € 328 € 26,49 %
Actuacions de protecció i promoció social 25.099.632 € 199 € 16,08 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 34.813.887 € 276 € 22,31 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.290.726 € 50 € 4,03 %
Actuacions de caràcter general 24.808.763 € 197 € 15,90 %
Total 156.051.047 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica