Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118,34 € 1,51 € 0,15 %
Administració general 225.691,68 € 1,80 € 0,18 %
Enllumenat públic 15.000,00 € 0,12 € 0,01 %
Ensenyament 8.908.491,18 € 70,97 € 7,07 %
Esport 765.340,77 € 6,10 € 0,61 %
Foment de l'ocupació 733.662,30 € 5,85 € 0,58 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 212.861,15 € 1,70 € 0,17 %
Ingressos genèrics 97.833.439,51 € 779,44 € 77,70 %
Medi ambient, jardins i sanejament 641.308,88 € 5,11 € 0,51 %
Participació ciutadana 112.000,00 € 0,89 € 0,09 %
Protecció i promoció social 4.279.716,86 € 34,10 € 3,40 %
Altres 201.095,66 € 1,60 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.374.539,70 € 66,72 € 6,65 %
Salubritat Pública 146.269,93 € 1,17 € 0,12 %
Seguretat i protecció civil 1.064.749,87 € 8,48 € 0,85 %
Transport públic 812.240,91 € 6,47 € 0,65 %
Comerç, turisme i empresa 875.776,89 € 6,98 € 0,70 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 518.850,00 € 4,13 € 0,41 %
Total 123.006.898,63 € 980,00 €

Cerca una partida específica