Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 18.280.304,88 € 145,64 € 16,16 %
Serveis públics bàsics 31.538.058,46 € 251,27 € 27,89 %
Actuacions de protecció i promoció social 11.456.997,79 € 91,28 € 10,13 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 26.901.684,18 € 214,33 € 23,79 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.256.093,79 € 49,84 € 5,53 %
Actuacions de caràcter general 18.662.311,95 € 148,68 € 16,50 %
Total 113.095.451,05 € 901,04 €

Cerca una partida específica