Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.197.565,51 € 33,62 € 3,71 %
Administració general 6.913.864,06 € 55,37 € 6,11 %
Enllumenat públic 1.757.750,03 € 14,08 € 1,55 %
Ensenyament 16.607.514,07 € 133,00 € 14,67 %
Esport 2.866.591,59 € 22,96 € 2,53 %
Foment de l'ocupació 1.871.296,70 € 14,99 € 1,65 %
Fons de contingència 523.548,06 € 4,19 € 0,46 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 5.399.626,55 € 43,24 € 4,77 %
Medi ambient, jardins i sanejament 2.641.382,26 € 21,15 € 2,33 %
Participació ciutadana 1.812.429,66 € 14,51 € 1,60 %
Protecció i promoció social 9.839.183,11 € 78,80 € 8,69 %
Altres 513.567,23 € 4,11 € 0,45 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.570.837,67 € 84,66 € 9,34 %
Salubritat Pública 954.596,95 € 7,64 € 0,84 %
Seguretat i protecció civil 10.748.993,46 € 86,08 € 9,49 %
Transport públic 4.053.003,45 € 32,46 € 3,58 %
Òrgans de govern 1.583.775,86 € 12,68 € 1,40 %
Aportació EPE TCM 2.661.852,85 € 21,32 € 2,35 %
Atenció als ciutadans 1.154.458,73 € 9,25 € 1,02 %
Comerç, turisme i empresa 1.286.390,93 € 10,30 € 1,14 %
Comunicació 1.021.595,29 € 8,18 € 0,90 %
Cultura 6.021.352,15 € 48,22 € 5,32 %
Deute públic 18.231.116,44 € 146,00 € 16,10 %
Total 113.232.292,61 € 906,82 €

Cerca una partida específica