Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118 € 2 € 0,12 %
Administració general 319.422 € 3 € 0,20 %
Enllumenat públic 15.000 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 10.665.547 € 85 € 6,83 %
Esport 1.450.145 € 12 € 0,93 %
Foment de l'ocupació 4.212.984 € 33 € 2,70 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.430.928 € 11 € 0,92 %
Ingressos genèrics 116.927.981 € 927 € 74,93 %
Medi ambient, jardins i sanejament 1.732.796 € 14 € 1,11 %
Participació ciutadana 939.803 € 7 € 0,60 %
Protecció i promoció social 4.817.034 € 38 € 3,09 %
Altres 419.965 € 3 € 0,27 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.568.907 € 68 € 5,49 %
Salubritat Pública 176.270 € 1 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.053.657 € 8 € 0,68 %
Transport públic 778.350 € 6 € 0,50 %
Atenció als ciutadans 0 € 0 € 0,00 %
Comerç, turisme i empresa 872.803 € 7 € 0,56 %
Comunicació 5.020 € 0 € 0,00 %
Cultura 1.246.821 € 10 € 0,80 %
Deute públic 228.496 € 2 € 0,15 %
Total 156.051.047 € 1.068,87 €