Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 84.492,53 € 0,66 € 0,06 %
Administració general 246.691,68 € 1,92 € 0,17 %
Enllumenat públic 21.100,00 € 0,16 € 0,01 %
Ensenyament 10.602.766,49 € 82,66 € 7,28 %
Esport 1.157.721,34 € 9,03 € 0,80 %
Foment de l'ocupació 878.227,08 € 6,85 € 0,60 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 835.201,40 € 6,51 € 0,57 %
Ingressos genèrics 110.313.225,96 € 860,04 € 75,79 %
Medi ambient, jardins i sanejament 841.277,34 € 6,56 € 0,58 %
Participació ciutadana 266.052,71 € 2,07 € 0,18 %
Protecció i promoció social 4.831.044,24 € 37,66 € 3,32 %
Altres 324.457,65 € 2,53 € 0,22 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.490.305,72 € 66,19 € 5,83 %
Salubritat Pública 162.596,70 € 1,27 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.050.793,24 € 8,19 € 0,72 %
Transport públic 945.735,60 € 7,37 € 0,65 %
Atenció als ciutadans 700.000,00 € 5,46 € 0,48 %
Comerç, turisme i empresa 1.815.379,09 € 14,15 € 1,25 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 1.982.402,73 € 15,46 € 1,36 %
Total 145.554.491,36 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica