Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.168.966,18 € 32,50 € 2,86 %
Administració general 9.406.353,28 € 73,34 € 6,46 %
Enllumenat públic 2.591.985,02 € 20,21 € 1,78 %
Ensenyament 19.567.201,83 € 152,55 € 13,44 %
Esport 5.612.296,63 € 43,76 € 3,86 %
Foment de l'ocupació 3.152.991,83 € 24,58 € 2,17 %
Fons de contingència 631.319,21 € 4,92 € 0,43 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 9.601.870,17 € 74,86 € 6,60 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.180.427,60 € 32,59 € 2,87 %
Participació ciutadana 1.778.935,49 € 13,87 € 1,22 %
Protecció i promoció social 13.567.448,00 € 105,78 € 9,32 %
Altres 906.993,04 € 7,07 € 0,62 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 11.586.037,69 € 90,33 € 7,96 %
Salubritat Pública 2.072.923,19 € 16,16 € 1,42 %
Seguretat i protecció civil 13.044.623,93 € 101,70 € 8,96 %
Transport públic 3.897.535,63 € 30,39 € 2,68 %
Òrgans de govern 1.682.477,40 € 13,12 € 1,16 %
Aportació Tecnocampus 1.956.582,43 € 15,25 € 1,34 %
Aportació PUMSA 4.387.083,00 € 34,20 € 3,01 %
Atenció als ciutadans 1.917.816,05 € 14,95 € 1,32 %
Comerç, turisme i empresa 3.100.876,34 € 24,18 € 2,13 %
Comunicació 1.215.414,19 € 9,48 € 0,84 %
Cultura 10.028.974,87 € 78,19 € 6,89 %
Deute públic 15.497.358,36 € 120,82 € 10,65 %
Total

Cerca una partida específica