Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.746.075,00 € 142,79 € 12,67 %
Serveis públics bàsics 33.755.995,45 € 271,61 € 24,10 %
Actuacions de protecció i promoció social 11.451.404,99 € 92,14 € 8,18 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 28.188.670,70 € 226,82 € 20,13 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.323.757,55 € 58,93 € 5,23 %
Actuacions de caràcter general 41.575.005,73 € 334,53 € 29,69 %
Total 140.040.909,42 € 1.126,82 €

Cerca una partida específica