Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.087.458,46 € 32,19 € 3,00 %
Administració general 8.580.419,14 € 67,57 € 6,29 %
Enllumenat públic 2.488.045,04 € 19,59 € 1,82 %
Ensenyament 19.220.267,81 € 151,35 € 14,09 %
Esport 4.764.311,64 € 37,52 € 3,49 %
Foment de l'ocupació 3.039.179,49 € 23,93 € 2,23 %
Fons de contingència 600.262,46 € 4,73 € 0,44 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 8.547.897,54 € 67,31 € 6,27 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.017.160,73 € 31,63 € 2,94 %
Participació ciutadana 2.609.419,39 € 20,55 € 1,91 %
Protecció i promoció social 12.737.295,93 € 100,30 € 9,34 %
Altres 980.690,45 € 7,72 € 0,72 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.930.401,30 € 86,07 € 8,01 %
Salubritat Pública 1.089.320,26 € 8,58 € 0,80 %
Seguretat i protecció civil 12.317.893,58 € 97,00 € 9,03 %
Transport públic 3.055.266,13 € 24,06 € 2,24 %
Òrgans de govern 1.623.894,99 € 12,79 € 1,19 %
Aportació Tecnocampus 1.983.062,27 € 15,62 € 1,45 %
Aportació PUMSA 6.101.204,12 € 48,05 € 4,47 %
Atenció als ciutadans 1.105.947,80 € 8,71 € 0,81 %
Comerç, turisme i empresa 1.600.363,78 € 12,60 € 1,17 %
Comunicació 1.190.095,28 € 9,37 € 0,87 %
Cultura 7.996.347,78 € 62,97 € 5,86 %
Deute públic 15.746.091,13 € 124,00 € 11,54 %
Total 136.412.296,50 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica