Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.087.458 € 33 € 2,99 %
Administració general 8.430.419 € 67 € 6,17 %
Enllumenat públic 2.488.045 € 20 € 1,82 %
Ensenyament 19.220.268 € 153 € 14,06 %
Esport 4.762.312 € 38 € 3,48 %
Foment de l'ocupació 3.039.179 € 24 € 2,22 %
Fons de contingència 600.262 € 5 € 0,44 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 8.497.898 € 68 € 6,22 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.017.161 € 32 € 2,94 %
Participació ciutadana 2.609.419 € 21 € 1,91 %
Protecció i promoció social 12.737.296 € 101 € 9,32 %
Altres 980.690 € 8 € 0,72 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.930.401 € 87 € 8,00 %
Salubritat Pública 1.089.320 € 9 € 0,80 %
Seguretat i protecció civil 12.205.894 € 97 € 8,93 %
Transport públic 3.055.266 € 24 € 2,24 %
Òrgans de govern 1.623.895 € 13 € 1,19 %
Aportació EPE TCM 1.983.062 € 16 € 1,45 %
Aportació PUMSA 6.101.204 € 49 € 4,46 %
Atenció als ciutadans 1.105.948 € 9 € 0,81 %
Comerç, turisme i empresa 1.520.364 € 12 € 1,11 %
Comunicació 1.190.095 € 9 € 0,87 %
Cultura 8.640.348 € 69 € 6,32 %
Deute públic 15.746.091 € 125 € 11,52 %
Total 136.662.297 € 1.088,80 €

Cerca una partida específica