Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 12.984.445,40 € 101,23 € 8,52 %
Serveis públics bàsics 51.182.230,95 € 399,04 € 33,57 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.202.753,78 € 134,12 € 11,28 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 36.082.537,53 € 281,31 € 23,67 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.729.209,73 € 60,26 € 5,07 %
Actuacions de caràcter general 27.286.247,79 € 212,73 € 17,90 %
Total 152.467.425,18 € 1.188,69 €

Cerca una partida específica