Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118 € 2 € 0,15 %
Administració general 225.692 € 2 € 0,18 %
Enllumenat públic 15.000 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 8.908.491 € 71 € 7,07 %
Esport 765.341 € 6 € 0,61 %
Foment de l'ocupació 733.662 € 6 € 0,58 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 212.861 € 2 € 0,17 %
Ingressos genèrics 97.833.440 € 779 € 77,70 %
Medi ambient, jardins i sanejament 641.309 € 5 € 0,51 %
Participació ciutadana 112.000 € 1 € 0,09 %
Protecció i promoció social 4.279.717 € 34 € 3,40 %
Altres 201.096 € 2 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.374.540 € 67 € 6,65 %
Salubritat Pública 146.270 € 1 € 0,12 %
Seguretat i protecció civil 1.064.750 € 8 € 0,85 %
Transport públic 812.241 € 6 € 0,65 %
Comerç, turisme i empresa 875.777 € 7 € 0,70 %
Comunicació 5.020 € 0 € 0,00 %
Cultura 518.850 € 4 € 0,41 %
Total 123.006.899 € 980,00 €