Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.197.566 € 34 € 3,71 %
Administració general 6.913.864 € 55 € 6,11 %
Enllumenat públic 1.757.750 € 14 € 1,55 %
Ensenyament 16.607.514 € 133 € 14,67 %
Esport 2.866.592 € 23 € 2,53 %
Foment de l'ocupació 1.871.297 € 15 € 1,65 %
Fons de contingència 523.548 € 4 € 0,46 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 5.399.627 € 43 € 4,77 %
Medi ambient, jardins i sanejament 2.641.382 € 21 € 2,33 %
Participació ciutadana 1.812.430 € 15 € 1,60 %
Protecció i promoció social 9.839.183 € 79 € 8,69 %
Altres 513.567 € 4 € 0,45 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.570.838 € 85 € 9,34 %
Salubritat Pública 954.597 € 8 € 0,84 %
Seguretat i protecció civil 10.748.993 € 86 € 9,49 %
Transport públic 4.053.003 € 32 € 3,58 %
Òrgans de govern 1.583.776 € 13 € 1,40 %
Aportació EPE TCM 2.661.853 € 21 € 2,35 %
Atenció als ciutadans 1.154.459 € 9 € 1,02 %
Comerç, turisme i empresa 1.286.391 € 10 € 1,14 %
Comunicació 1.021.595 € 8 € 0,90 %
Cultura 6.021.352 € 48 € 5,32 %
Deute públic 18.231.116 € 146 € 16,10 %
Total 113.232.293 € 906,82 €

Cerca una partida específica