Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.497.358 € 122 € 10,65 %
Serveis públics bàsics 40.608.020 € 320 € 27,90 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.794.098 € 132 € 11,54 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.281.397 € 294 € 25,61 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.717.625 € 61 € 5,30 %
Actuacions de caràcter general 27.655.993 € 218 € 19,00 %
Total 145.554.491 € 1.146,21 €

Cerca una partida específica