Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 122.538 € 1 € 0,07 %
Administració general 303.729 € 2 € 0,18 %
Enllumenat públic 15.000 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 11.145.735 € 88 € 6,69 %
Esport 1.075.474 € 8 € 0,65 %
Foment de l'ocupació 4.463.326 € 35 € 2,68 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.172.514 € 9 € 0,70 %
Ingressos genèrics 126.179.702 € 994 € 75,70 %
Medi ambient, jardins i sanejament 2.058.804 € 16 € 1,24 %
Participació ciutadana 383.309 € 3 € 0,23 %
Protecció i promoció social 5.584.740 € 44 € 3,35 %
Altres 1.115.618 € 9 € 0,67 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.476.653 € 67 € 5,09 %
Salubritat Pública 187.597 € 1 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.057.586 € 8 € 0,63 %
Transport públic 778.350 € 6 € 0,47 %
Atenció als ciutadans 0 € 0 € 0,00 %
Comerç, turisme i empresa 1.199.225 € 9 € 0,72 %
Comunicació 13.423 € 0 € 0,01 %
Cultura 1.277.337 € 10 € 0,77 %
Deute públic 78.511 € 1 € 0,05 %
Total 166.689.170 € 1.074,21 €